Ravi lammichhane Meetup

Speakers
Content

जापानमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आयोजक संस्था र सम्पुर्ण सदस्य ज्युहरुको विशेष साथ र सहयोग प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। दर्शकहरुको यति ठुलो सहभागिता पाउदा आफू लाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु। मन भित्र बाट दोउमो आरिगातोउ गोजाइमासिता..